עמוד ראשי
אודות המשרד
אודות הצוות
כתבות ומאמרים
פקודת המסים (גביה)
צטטו אותנו
כתבו עלינו
רשויות מקומיות
קישורים
 

אינדקס פקודת המסים (גביה)
גבייה מנהלית לפי פקודת המסים (גביה)
פרק 12 מתוך הספר "ארנונה עירונית" מהדורה חמישית, ספר שני, הוצאת אוריאן
כל זכויות היוצרים שמורים להוצאה. מותר להוריד פרק זה למחשב לצורך שימוש עצמי וציטוט, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי או לפרסם חלקים ממנו.
בציטוט מתוך הפרק יש לכתוב:
ה.רוסטוביץ, מ. וקנין, נ. לב, ר. כהן כספי, ארנונה עירונית, מהדורה חמישית, ספר שני, הוצאת אוריאן, עמ' ...
טפסים של פקודת המסים (גביה)
על פי התוספת לפקודת המסים (גביה) בשינויים המחוייבים לצורך גביית ארנונה