עמוד ראשי
אודות המשרד
אודות הצוות
כתבות ומאמרים
פקודת המסים (גביה)
צטטו אותנו
כתבו עלינו
רשויות מקומיות
קישורים
 

אינדקס כתבות ומאמרים
הגודל כן קובע
15,000 דירות בעיר לוד גדלו ביום אחד בעשרות מטרים רבועים לצורך חיוב בארנונה
11.9.2008
הרשויות המקומיות סוגרות חשבון
רשות מקומית שעושה שימוש לא חוקי בסמכות שניתנה לה להמצאת האישור לרשם המקרקעין מזמנת לפתחה תביעות נזיקין מצד בעל הנכס ונמצא רווחה יוצא בהפסדה
מאת: ערן פייביש עו"ד
6/8/2008
טופס 4 מי יודע?
בית המשפט: כאשר קיימת לבעל נכס אפשרות פיזית, משפטית ומעשית ליהנות ממנו, והוא נמנע מלעשות כן, אזי הוא חייב בתשלום ארנונה
מאת: ענבל וקנין-צוקר מתמחה
24/7/2008
עשרת הדברות של הכסת"ח
בית המשפט: "בהפעלת הסמכויות רחבות ההיקף מכוח פקודת המסים (גביה) או מכוח פקודת העיריות, חובה על כל רשות ובעל תפקיד להפעיל שיקול דעת, ולהפעילן בסבירות ובאופן מידתי תוך איזון בין דחיפות ונחיצות האמצעי לבין הנזק אשר יכול ויגרם בעטיו."
מאת: הנריק רוסטוביץ עו"ד
5/7/2008
טענת התיישנות - גם כנגד הליכי גבייה מנהליים
בית המשפט: רשויות מקומיות אינן רשאיות לפעול בהליכי גבייה מנהליים כנגד חובות שהתישנו
מאת: ערן פייביש עו"ד
15/12/2006
התנגדות לשומת ארנונה בשני מסלולים מקבילים
בית המשפט העליון: הדיון בוועדת הערר אינו "בלתי אפשרי" ולעתים לא ניתן להימנע מהליכה בשני מסלולים
מאת: הנריק רוסטוביץ עו"ד
14/11/2006
ההיגיון הצרוף של תעריף הארנונה לחנייה צמודה
בית המשפט העליון: חנייה צמודה תחויב בארנונה לפי התעריף של השימוש העיקרי. האבסורד: מחירה של חנייה מקורה הוא כ- 65,000 ש"ח. ארנונה שנתית של 25,000 ש"ח מבטאת 23% משווי הנכס, בעוד שהתשואה מהשכרת נכסי נדל"ן היא, לכל היותר, 10% בשנה. נמצא, כי הארנונה של חניה של בנק היא פי 2.3 יותר מדמי השכירות. הגיוני.
מאת: הנריק רוסטוביץ עו"ד
22/10/2006
מלכוד 22
מי שקיבל חזקה בנכס חייב להודיע לעירייה, אבל בצידה של חובה זו אין סנקציה
מאת: ערן פייביש עו"ד
5/10/2006
האם קרקע של מחצבה היא "תעשיה" או "קרקע תפוסה"?
בפסק דין תקדימי קבע בית המשפט העליון, כי דין תעריפי הארנונה של קרקע המשמשת למחצבה כדין בניין תעשייה ולא כדין קרקע
מאת: הנריק רוסטוביץ עו"ד
21/9/2006
השבת ארנונה שנגבתה ביתר
כל חודש מתיישנות תובענות פוטנציאליות של השבת ארנונה שנגבתה ביתר בהיקף של מיליוני שקלים. המסקנה היא, שרצוי ליזום בדיקת עומק של חוקיות תעריפי הארנונה, ויפה שעה אחת קודם
מאת: הנריק רוסטוביץ עו"ד
15/9/2006
הכללים להשקעה בנכסי מקרקעין
השאלה הראשונה שעל המשקיע הפוטנציאלי לשאול את עצמו היא לאיזה קבוצה הוא משתייך
מאת: הנריק רוסטוביץ עו"ד
8/9/2006