עמוד ראשי
אודות המשרד
אודות הצוות
כתבות ומאמרים
פקודת המסים (גביה)
צטטו אותנו
כתבו עלינו
רשויות מקומיות
קישורים
 

אינדקס כתבות ומאמרים מלכוד 22
גרסת הדפסה
מלכוד 22

מי שקיבל חזקה בנכס חייב להודיע לעירייה, אבל בצידה של חובה זו אין סנקציה

מאת: ערן פייביש עו"ד


5/10/2006
 עיריית ירושלים הגישה תביעה כספית בסדר דין מקוצר נגד עמישב שירותים בע"מ בגין חוב ארנונה. הנישומה ביקשה רשות להתגונן בטענה, כי חוב הארנונה מתייחס לשנים 1999-2003 לגביה קיבלה דרישה לתשלום הארנונה לראשונה רק בחודש אוגוסט 2003.

הנישומה טענה, כי מדובר בחיוב רטרואקטיבי, ופעולה זו בטלה. הנישומה הסתמכה על ההלכה שנפסקה בע"א 975/97 המועצה המקומית עילבון נ' מקורות חב' מים בע"מ, על פיה אין החוק מתיר הטלת חיובים באופן רטרואקטיבי אלא אם נאמר כך במפורש. בית המשפט החליט, כי גרסת הנישומה ראויה להישמע ונתן רשות להגן.

מלכוד 22

חברת עמישב לא הודיעה לעירייה כי היא החלה להחזיק בנכס. סעיף 326 לפקודת העיריות מטיל עליה חובה לעשות כן, אולם בצידה של חובה זו אין כל סנקציה. נהפוך הוא, בהתאם לסעיף זה, כל עוד לא ניתנה הודעה כזו, מוטל הארנונה על מי שהיה רשום כמחזיק קודם בפנקסי העירייה.

הפסיקה בסוגיה זו אינה אחידה. יש שופטים שחייבו בארנונה את המחזיק בפועל למרות שלא ניתנה הודעה על תפיסת החזקה בנכס על ידו, ואחרים חייבו בארנונה את המחזיק הקודם שהתרשל ולא הודיע על חדילת החזקתו. צא ולמד, כי תמיד כדאי לנסות ולהגיע לבית המשפט בתקווה שיפסוק לטובת הנישום-הנתבע.

_________

א 707933/04 בשא007071/04
עמישב שירותים בע"מ נגד עיריית ירושלים
בית משפט השלום ירושלים
כב' הרשם אורי פוני
1.5.2005