עמוד ראשי
אודות המשרד
אודות הצוות
כתבות ומאמרים
פקודת המסים (גביה)
צטטו אותנו
כתבו עלינו
רשויות מקומיות
קישורים
 

אינדקס פקודת המסים (גביה) טפסים של פקודת המסים (גביה)
גרסת הדפסה
טפסים של פקודת המסים (גביה)

על פי התוספת לפקודת המסים (גביה) בשינויים המחוייבים לצורך גביית ארנונה

דרישה לתשלום מס על פי סעיף 4 לפקודת המסים (גביה)

כתב הרשאה לתפוס ולמכור מיטלטלין על פי סעיף 4 לפקודת המסים (גביה)

דרישה לתשלום מס על פי סעיפים 4 ו-5 לפקודת המסים (גביה)

הודעה על ביצוע פעולה בכוח

הודעה על כתב הרשאה ועל כוונה להיכנס לחצרים שאינם מוחזקים בידי החייב, על פי סעיף 5(1)(ב) לפקודת המסים (גביה)

דו"ח על עיקול מיטלטלין

צו למכירת מיטלטלין מעוקלים

הודעה על מתן צו למכירת מיטלטלין מעוקלים

כתב הרשאה לפרוץ לביתו או לרשותו של חייב לפי סעיף 5(4) לפקודת המסים (גביה)

צו עיקול נכסי חייב הנמצאים בידי צד שלישי על פי סעיפים 7 עד 7ב לפקודת המסים (גביה)

הזמנה לחקירה על פי סעיף 7א(3) לפקודת המסים (גביה)

הודעה על מכירת נכסי מקרקעין וזכותו של החייב לברור הנכס שיימכר

כתב הרשאה למכור נכסי מקרקעין על פי סעיף 8 לפקודת המסים (גביה)

כתב הרשאה להעברת נכסי מקרקעין על שם הרשות המקומית על פי סעיף 9 לפקודת המסים (גביה)

בקשה לשופט בית משפט השלום על פי סעיף 10 לפקודת המסים (גביה)

רישום הערה על שעבוד בפנקס המקרקעין